Bornholmslek

Bornholmslek

设备

iPhone

评论(0条)

所在分类

价格

249.00

APP ID

720656421

当前版本

3.1.0

开发商

应用图片
 • 应用图片
 • 应用图片
 • 应用图片
 • 应用图片
 • 应用图片
内容提要

Nu finns den kända Bornholmsmodellen® som app. Den lämpar sig för barn från ca tre år och uppåt. Den passar lika bra i förskolan/förskoleklassen/skolan, som hemma. Tillsammans med en vuxen eller äldre läskunnig kamrat gör barnen upptäckter som får dem att förstå hur det går till att läsa.

Bornholmslek® är vetenskapligt väl förankrad och bygger på en teoretisk syn på läsning där betydelsen av

fonologisk medvetenhet tydliggörs. Genom appens olika lekar läggs grunden till en god läs- och skrivstart. Hur låter olika saker och företeelser? Vilka ord rimmar? Hur låter orden i början och i slutet? Hur går det till att bygga och läsa ett ord? Allt detta har barnen möjlighet att utforska med Bornholmslek®. Barnen är välkomna in i språklek-huset för att se vad som döljer sig på de olika våningarna.

Appen Bornholmslek® saknar poängsystem, tidsbegränsningar och stressig musik. Följande lekar ingår:

LYSSA

Barn behöver öva att lyssna och uppmärksamma ljud i omgivningen, som inte är språkljud. Färdigheten hjälper barnen senare att växla uppmärksamheten mot språkljuden. Lyssnandelekarna passar lika bra för de allra yngsta, som de äldre eleverna.

LJUD

Leken innehåller många ljudillustrationer med ute- och inneljud. Barnen ska identifiera och koppla samman ljudet med rätt bild. Först är det ljud till konkreta föremål och färre bilder att välja mellan. På den andra nivån ökar svårighetsgraden något genom att det finns fler bilder med abstrakta ljud, exempelvis blåst. Elever med annat modersmål gynnas speciellt av de många vardagsljuden, som kan vara bekanta för dem. I naturliga samtal om ljuden utvecklas både ordförråd och berättande.

SAGOR

Barnen får lyssna på animerade minisagor med och utan rim. De kan också själva trycka på föremålen i sagan för att i efterhand lyssna och återberätta sagan.

RIMLEK

Tidigt börjar barnen att fascineras av rimord. Rimlekarna utvecklar barnens förmåga att avgöra vilka ord som rimmar. Det är ett första steg i att börja uppmärksamma språkets form. Den första rimleken omfattar enstaviga rimpar. Scenen skiftar därefter och nya tvåstaviga rimpar presenteras.

LIKA I BÖRJAN

Här får barnen öva att lyssna och identifiera första ljudet utan koppling till bokstav. I varje omgång visas ett föremål/djur. Rösten uttalar ordet. Därefter presenteras fler föremål/djur som ska sorteras efter begynnelseljudet, som hör till den aktuella omgången.

HUR LÅTER ORDEN?

För att kunna gå vidare i läs- och skrivutvecklingen måste alla barn inse hur våra språkljud representeras av olika tecken, bokstäver. Det första steget är att lyssna efter vad ett ord börjar med för ljud och hitta rätt bokstav. Nästa steg är att identifiera hur ordet låter i slutet. Språkljuden uttalas klart och tydligt och kan också vara till stor hjälp för alla med ett annat modersmål än svenska.

BYGGA ORD

Sista steget handlar om att barnen ska lyssna efter vilka ljud som hörs i ett ord och koppla varje ljud till rätt bokstav. Orden är alla ljudenligt stavade med en något stegrande svårighetsgrad. Barn som klarar denna nivå har tillägnat sig kunskap om hur det går till att läsa och skriva. Förutsättningarna är nu de allra bästa för att utveckla en god läs- och skrivförmåga.

Lekarna har anpassats för barn med motoriska svårigheter. Förutom att dra och släppa, går det även att trycka på föremålen/bilderna för att få dem att automatiskt förflytta sig.

MER INFO

Mer information och material om Bornholmsmodellen finns på www.bornholmsmodellen.se.

Bornholmslek är utvecklad med produktionsstöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten (www.spsm.se).

Idé och pedagogisk utformning: Ingrid Häggström, Ing-Read AB

Bildmaterial:    Irene Hedlund och Ida Gyulai

Text:                 Irene Hedlund, Claes Rosvall, Karin Gyulai

Uppläsning:     Anna Frylmark, Clara och Elsa Carmesten

Ljuddesign:      Decibel Produktion AB

Apputveckling: XLENT Norr AB

展开
最新动态

Buggfix - Justering av bokstävernas placering i "Hur låter ordet i slutet".

基本信息
 • 开发商:Ing-Read AB
 • 类别:Education
 • Bundle ID:se.ing-read.bornholmslek
 • 大小: 479.69 MB
 • 是否支持 Watch:不支持
 • 语言:English
 • 支持语言:English
 • 兼容性:Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.
 • 发布日期:2013-11-12
 • 更新日期:2019-09-14
 • 版本:3.1.0
 • 家人共享: 支持
 • 支持网站:http://www.bornholmsmodellen.se
 • 发行国家:加拿大,中国,捷克,丹麦,芬兰,法国,克罗地亚,冰岛,日本,卢森堡,拉脱维亚,挪威,俄罗斯,瑞典,泰国,乌克兰,美国
 • 内容评级:4+
用户还喜欢